Kính gửi Quý Đại biểu,

       Dựa trên mong mỏi tạo sân chơi trao đổi kiến thức ngành Hỗ trợ sinh sản, HASAR tổ chức Diễn đàn Trao đổi Kiến thức Lâm sàng lần thứ 11 với chủ đề “NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN NHIỀU TRANH LUẬN TRONG HỖ TRỢ SINH SẢN”, vào ngày 29/6/2024 tại Khách sạn Pullman Hà Nội
       Mong rằng Hội thảo ART ADVANCED 11 mang đến cho Quý đại biểu nhiều kiến thức bổ ích, là cầu nối tri thức giữa các chuyên gia/chuyên viên trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam.
       Chân thành cảm ơn Quý đại biểu đã quan tâm đến chương trình của HASAR!

       Quý đại biểu vui lòng tải Tài liệu hội thảo, hoặc đăng ký giấy chứng nhận tại đây:

TÀI LIỆU HỘI THẢO

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

Cảm ơn Quý Đại biểu đã quan tâm đễn chương trình HASAM 2023
BTC sẽ gửi thư mời tới quý đại biểu qua email đã đăng ký!

ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ

*Lưu ý: Không viết tắt tên và nơi công tác

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG
Đại biểu vui lòng nhận giấy chứng nhận sau 15h00 ngày 29/6/2024 tại quầy đón tiếp
* Vui lòng mang thẻ đại biểu để lấy giấy chứng nhận